ĐĂNG KÝ MUA MAILCHIMP

Tại sao mua MailChimp qua MailChimp Vietnam?

Pasted
Phần mềm cung cấp bởi Zoom US
với đầy đủ tính năng
Pasted
Hỗ trợ hợp đồng và hóa đơn theo
pháp luật Việt Nam
Pasted
Hỗ trợ bởi người Việt, tiếng Việt
Pasted
Hỗ trợ qua Email, Chat
(Zalo, FB Messenger,…)
Pasted
Tư vấn bảo mật thông tin khi sử
dụng, đảm bảo 100% an toàn
Pasted
Kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm khách hàng tại Việt Nam về Digital Marketing tổng thể
Pasted
Thời gian làm việc cùng múi giờ
Pasted
Kinh nghiệm tư vấn tổ chức hội thảo, lớp học, quản trị người dùng

Đăng ký mua